+371 26 559 172rubena.fonds@inbox.lv

NACIONĀLĀS PRETOŠANĀS KUSTĪBAS MUZEJS RENDĀ

Muzeja ekspozīcija stāsta par periodu latviešu tautas vēsturē (1940-1990), kad svešzemju bruņotu akciju un agresijas rezultātā bija zaudēta valsts brīvība un neatkarība. Tautas aktīvākā un drosmīgākā daļa, apliecinot augstu morāli un uzticību nacionālajām vērtībām, nešaubīgi iesaistījās cīņā par Latvijas neatkarības atjaunošanu.

 

Centrālā vieta ekspozīcijā ierādīta Nacionālo partizānu karam (1944-1956); pārējie stendi vēsta par pretošanās cīņu pirmās padomju okupācijas (1940-1941), nacistu okupācijas (1941-1945) un otrās padomju okupācijas (1945-1990) režīmiem.

 

Īsumā atspoguļotas arī galvenās nevardarbīgās pretošanas formas (trimdas latviešu politiskā darbība, radošās inteliģences garīgā pretestība, disidentu un nacionālkomunistu darbība).

RUBEŅA BATALJONA MUZEJS UGĀLĒ

Muzejs dibināts 2009. gadā ar mērķi pētīt un sabiedrībai atklāt ģenerāļa J.Kureļa grupas R.Rubeņa komandētā bataljona cīņas Kurzemē 1944. gadā, informēt apmeklētājus par kureliešu darbību un nacionālās pretošanās kustību vispār.

 

Muzejā izvietota arī neliela ekspozīcija par LCP un tās Ventspils grupas darbību, arī UNESCO programmā "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautais LCP Memorands ar tā 188 parakstu kopijām.

 

Iespējams vienoties par pārvietojamās ekspozīcijas izvietošanu jebkurā Kurzemes izglītības un Kultūras iestādē (8 gab. viegli pārvietojamas un saliekamas planšetes: 80x200 cm).

 

Interesentiem piedāvājam arī izbraukumu pa vietām, kas saistītas ar bataljona vēsturi (apmetne ar rekonstruēto bunkuru Usmas pag., cīņu vietas Rendas un Zlēku pagastos u.c.).

 

RUBEŅA BATALJONS sāka formēties 1944. gada augustā Bebru pagstā leitnanta Roberta Rubeņa vadībā. Septembra beigās vienība pārcēlās uz Kurzemi, kur izvietojās Usmas (tolaik Ugāles) pagastā uz ziemeļiem no Ilziķu ezera (Ilziķu, Ceplīšu, Trēbiņu, Vanagu mājās un to apkārtnē). Usmas periodā bataljona skaitliskais sastāvs pieauga līdz 650 vīriem ar četrām pilnībā nokomplektētām rotām, ambulanci un saimniecības komandu. Komandējošais sastāvs: leitnants R.Rubenis, leitnants Filipsons, v.v. A.Druviņš, v.v. Šulcs, v.v. Briedis, v. seržants J.Rubenis, J.Bergs, v.v. Jaunzems. No 1944. gada 14.XI līdz 9.XII Ugāles, Usmas, Rendas un Zlēku pagastos notika sīvas kaujas ar vācu 16. armijas daļām, SD un SS vienībām policijas ģenerāļa Fridriha Jekelna vadībā.

 

Rubenieši bija labi bruņota un organizēta militāra vienība, kas apzinājās sevi esam ārpus abām naidīgajām okupācijas varām, un viņu izcīnītā kauja ir plašākā un ilgstošākā visā Latvijas nacionālās pretestības kustības vēsturē. Kā Latvijas Centrālās padomes (LCP) militārais spēks šī vienība guva ļoti plašu sabiedrības atbalstu un apliecināja augstu morāli, cīnoties par demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošanas ideju.

RUBENIEŠU 2. ROTAS BUNKURS